บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด : Phetprasert Co.,Ltd.
[x] ?????????????
Powered by บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด Phetprasert Co.,Ltd.
  • Phetprasert
  • Phetprasert

 
 
 
การรับฝากพัสดุ
พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


สัมภาระติดตัวระหว่างการเดินทางที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก เช่น กระเป๋าเสื้อผ้า กล่องบรรจุของเกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมเกิน 20 กิโลกรัม หรือเป็นสิ่งอื่นที่มิใช่สัมภาระ บริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ  ผู้โดยสารต้องได้เสียค่าระวางในอัตราที่บริษัทกำหนด และขอใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจทุกครั้ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์/ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้ ขึ้นไปกับรถโดยสารเด็ดขาด :
สัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิต อาวุธปืนและเครื่องกระสุน วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมัน ดอกไม้เพลิง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่มีกลิ่นฉุน เช่น ทุเรียน ปลาร้า แป้งหมัก และสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด

ข้อควรทราบในการฝากพัสดุ :
1.  พัสดุต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป  เช่น  ไม่เกินขนาดกล่องเบียร์ต่อกัน 3 กล่อง
2.  พัสดุต้องไม่มีน้ำหนักมากเกินไปหรือน้ำหนักต้องไม่เกิน  15  กก. / ชิ้น (พนง.ประจำรถไม่สามารถยกขึ้นรถได้)
3.  พัสดุที่มีน้ำหนักเบา  เช่น  ดอกกุหลาบก้านยาว  กล่องใหญ่กินเนื้อที่ก็ไม่สามารถรับได้มาก
4.  พัสดุที่มีจำนวนหลายกล่อง เช่น 20 กล่อง ให้แจ้งลูกค้าว่าส่งไปครั้งเดียวอาจไปไม่หมด ต้องทยอยส่งไป อาจใช้เวลา  2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนพัสดุและจำนวนเที่ยววิ่งของรถ)
5.  ไม่รับสัตว์มีชีวิต อาวุธ วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย (เช่น น้ำมัน ,ดอกไม้ไฟ) เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์ อาหารที่มีกลิ่นฉุน (เช่น ทุเรียน ปลาร้า แป้งหมัก) และของผิดกฎหมายขึ้นไปกับรถ เด็ดขาด
6.  ไม่รับพัสดุที่แตกหักง่าย เสียรูปทรงง่าย (เช่น แก้ว ขนมเค้ก โดนัท) , พัสดุที่บูดเสียง่าย และพัสดุประเภทของเหลวที่ไม่ได้รับการบรรจุหีบห่อที่ดี
7.  พัสดุที่รับต้องมีการบรรจุหีบห่อที่ดี  เพื่อป้องกันการแตกหัก เสียหาย หรือ ชำรุดเข้าชม : 25892