บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด : Phetprasert Co.,Ltd.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด Phetprasert Co.,Ltd.
 
 
  
หน้าแรก >> ตารางเดินรถ >> สาย 14 กรุงเทพฯ - หนองบัวแดง
 
 
 
1 ป.1 09:30 10:30 11:05 11:50 12:20 12:50 13:00 13:20 13:30 14:20 14:50 15:35 16:20
2 ป.1 12:30 13:30 14:05 14:50 15:20 15:50 16:00 16:20 16:30 17:20 17:50 18:35 19:20
 
 
 
 
1 ป.1 09:00 09:45 10:30 11:00 11:50 12:00 12:20 12:30 13:00 13:30 14:15 14:50 15:50
2 ป.1 12:00 12:45 13:30 14:00 14:50 15:00 15:20 15:30 16:00 16:30 17:15 17:50 18:50