บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด : Phetprasert Co.,Ltd.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด Phetprasert Co.,Ltd.
 
  Untitled Document
เริ่มใช้  16/12/2020

สาย 138ม.2  หล่มสัก - สระบุรี

 

 

   

จุดขึ้นรถ

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

From

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

หล่มสัก

 

 

7:15 น.

9:30 น.

 

 

15:00 น.

 

 

ท่าพล

 

 

7:45 น.

10:00 น.

 

 

15:30 น.

 

 

เพชรบูรณ์

 

7:00 น.

8:15 น.

10:30 น.

11:45 น.

15:00 น.

16:00 น.

17:15 น.

18:00 น.

วังชมภู

 

7:20 น.

8:35 น.

10:50 น.

12:05 น.

15:20 น.

16:20 น.

17:35 น.

18:20 น.

ห้วยโป่ง

 

7:45 น.

9:00 น.

11:15 น.

12:30 น.

15:45 น.

16:45 น.

18:00 น.

18:45 น.

นาเฉลียง

 

8:10 น.

9:25 น.

11:40 น.

12:55 น.

16:10 น.

17:10 น.

18:25 น.

19:10 น.

หนองไผ่

 

8:25 น.

9:40 น.

11:55 น.

13:10 น.

16:25 น.

17:25 น.

18:40 น.

19:25 น.

บ้านโภช

 

8:35 น.

9:50 น.

12:05 น.

13:20 น.

16:35 น.

17:35 น.

18:50 น.

19:35 น.

สมอทอด

5:15 น.

8:50 น.

10:05 น.

12:20 น.

13:35 น.

16:50 น.

17:50 น.

19:05 น.

19:50 น.

วิเชียรบุรี

5:25 น.

9:00 น.

10:15 น.

12:30 น.

13:45 น.

17:00 น.

18:00 น.

 

20:00 น.

พุเตย

5:35 น.

9:10 น.

10:25 น.

12:40 น.

13:55 น.

17:10 น.

18:10 น.

 

20:10 น.

บ้านกลาง

5:45 น.

9:20 น.

10:35 น.

12:50 น.

14:05 น.

17:20 น.

18:20 น.

 

20:20 น.

ลำนารายณ์

5:55 น.

9:30 น.

10:45 น.

13:00 น.

14:15 น.

17:30 น.

18:30 น.

 

20:30 น.

ม่วงค่อม

6:25 น.

10:00 น.

11:15 น.

13:30 น.

14:45 น.

18:00 น.

19:00 น.

 

 

ซอย 12

7:00 น.

10:35 น.

11:50 น.

14:05 น.

15:20 น.

18:35 น.

19:35 น.

 

 

พุแค

7:15 น.

10:50 น.

12:05 น.

14:20 น.

15:35 น.

18:50 น.

19:50 น.

 

 

สระบุรี

7:45 น.

11:20 น.

12:35 น.

14:50 น.

16:05 น.

19:20 น.

20:20 น.