บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด : Phetprasert Co.,Ltd.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด Phetprasert Co.,Ltd.
 
  Untitled Document
เริ่มใช้  16/12/2020

สาย 138ม.2  สระบุรี - หล่มสัก

 

 

   

จุดขึ้นรถ

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา

From

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

Dept.Time

สระบุรี

 

 

6:00 น.

8:00 น.

10:00 น.

12:00 น.

14:00 น.

16:00 น.

18:00 น.

พุแค

 

 

6:30 น.

8:30 น.

10:30 น.

12:30 น.

14:30 น.

16:30 น.

18:30 น.

ซอย 12

 

 

6:45 น.

8:45 น.

10:45 น.

12:45 น.

14:45 น.

16:45 น.

18:45 น.

ม่วงค่อม

 

 

7:20 น.

9:20 น.

11:20 น.

13:20 น.

15:20 น.

17:20 น.

19:20 น.

ลำนารายณ์

 

6:30 น.

7:30 น.

9:30 น.

11:30 น.

13:30 น.

15:30 น.

17:30 น.

19:30 น.

บ้านกลาง

 

7:00 น.

8:00 น.

10:00 น.

12:00 น.

14:00 น.

16:00 น.

18:00 น.

20:00 น.

พุเตย

 

7:10 น.

8:10 น.

10:10 น.

12:10 น.

14:10 น.

16:10 น.

18:10 น.

20:10 น.

วิเชียรบุรี

 

7:20 น.

8:20 น.

10:20 น.

12:20 น.

14:20 น.

16:20 น.

18:20 น.

20:20 น.

สมอทอด

6:20 น.

7:30 น.

8:30 น.

10:30 น.

12:30 น.

14:30 น.

16:30 น.

18:30 น.

20:30 น.

บ้านโภช

6:35 น.

7:45 น.

8:45 น.

10:45 น.

12:45 น.

14:45 น.

16:45 น.

 

20:45 น.

หนองไผ่

6:45 น.

7:55 น.

8:55 น.

10:55 น.

12:55 น.

14:55 น.

16:55 น.

 

20:55 น.

นาเฉลียง

7:00 น.

8:10 น.

9:10 น.

11:10 น.

13:10 น.

15:10 น.

17:10 น.

 

21:10 น.

ห้วยโป่ง

7:25 น.

8:35 น.

9:35 น.

11:35 น.

13:35 น.

15:35 น.

17:35 น.

 

21:35 น.

วังชมภู

7:50 น.

9:00 น.

10:00 น.

12:00 น.

14:00 น.

16:00 น.

18:00 น.

 

22:00 น.

เพชรบูรณ์

8:10 น.

9:20 น.

10:20 น.

12:20 น.

14:20 น.

16:20 น.

18:20 น.

 

22:20 น.

ท่าพล

 

 

10:50 น.

 

14:50 น.

 

18:50 น.

 

 

หล่มสัก

 

 

11:20 น.

 

15:20 น.

 

19:20 น.