บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด : Phetprasert Co.,Ltd.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด Phetprasert Co.,Ltd.
 
 
  
หน้าแรก >> ตารางเดินรถ >> สาย 109 ลพบุรี - เพชรบูรณ์
 
 
 
1 ธรรมดา (พัดลม) 06:30 07:15 07:40 08:00 08:25 08:45 08:50 09:15 09:40 09:55 10:20 10:45
2 ธรรมดา (พัดลม) 11:00 11:45 12:10 12:30 12:55 13:15 13:20 13:45 14:10 14:25 14:50 15:15
3 ธรรมดา (พัดลม) 15:00 15:45 16:10 16:30 16:55 17:15 17:20 17:45 18:10 18:25 18:50 19:15
 
 
 
1 ธรรมดา (พัดลม) 05:30 05:55 06:20 06:35 07:00 07:25 07:30 07:50 08:15 08:35 09:00 09:45
2 ธรรมดา (พัดลม) 12:15 12:40 13:05 13:20 13:45 14:10 14:15 14:35 15:00 15:20 15:45 16:30
3 ธรรมดา (พัดลม) 13:00 13:25 13:50 14:05 14:30 14:55 15:00 15:20 15:45 16:05 16:30 17:15