บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด : Phetprasert Co.,Ltd.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด Phetprasert Co.,Ltd.
 
 

 


 

บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus

 

 
 
 
+
+
 
 
 
บริษัทเพชรประเสริฐจำกัด ได้รับมอบ ตราสัญลักษณ์ ด้าน ยานพาหนะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
ประกาศ!! ตารางเวลาเดินรถนี้ เริ่มใช้ 18 มิถุนายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทเพชรประเสริฐ จำกัด กลับมาให้บริการโดยสารอีกครั้ง..หลังจากหยุดให้บริการผ่านช่วง covid-19 
ร้านอาหารบ้านเทียนหอม จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์อาหาร ศูนย์ขนมของฝาก เอาท์เลทเครื่องหนัง ห้องน้ำสะอาด 50 ห้อง บนถนนซุปเปอร์ ไม่ต้องเข้าเมือง จุดพักรถดี และครบครับที่สุดในภาคเหนือ 
 
เงื่อนไขสัมภาระติดตัวในการเดินทาง และ สิ่งของต้องห้ามในการเดินทาง
1.สัมถาระติดตัวเดินทางได้คนละไม่เกิน 3ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะเก็บค่าบริการสัมภาระตามอัตราค่าระวาง 2.จะต้องบรรจุหีบห่อ หรือเก็บในกระเป๋าสัมภาระ ให้สมบูรณ์มิดชิด 
ไม่คาดเข็มขัดนิภัย มีโทษปรับ 5,000บาท
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้โดยไม่คาดเข็มขัดนิภัย มีโทษปรับ 5,000บาท 
ข้อควรทราบสำหรับผู้โดยสาร ในการเดินทาง
เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางบริษัท จึงมีข้อบังคับดังนี้ 
การรับฝากพัสดุ
สัมภาระติดตัวระหว่างการเดินทางที่มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก เช่น กระเป๋าเสื้อผ้า กล่องบรรจุของ เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมเกิน 20 กิโลกรัม หรือเป็นสิ่งอื่นที่มิใช่สัมภาระ บริษัทไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ ผู้โดยสารต้องได้เสียค่าระวาง ในอัตราที่บริษัทกำหนด